Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.19. (2011) p.11-20.

Results of the breeding passerine census carried out at the Hungarian part of Lake Fertő in 2008
Vadász Csaba, Mogyorósi Sándor, Pellinger Attila, Aleksza Róbert, Biró Csaba

Cikk letöltése: [pdf] (356 Kb)

Kivonat:

A 2008-as év költési szezonjában a Fertő-tó magyarországi területén fekvő nádasaiban végeztünk énekesmadár költőállomány felmérést. Vizsgálataink alapvető célja a Fertő-tó énekesmadár költőállományának reprezentatív felmérése, azaz a különböző faji minősítésű énekesmadár populációk költőpárokban kifejezett nagyságának megállapítása volt. Március 15.–június 29. között összesen 14 mintavételi nap alkalmával 14 énekes madárfaj 775 rekordját rögzítettük. A mintavétel módosított finn transzekt módszer szerint történt. A mintavételi helyeket (transzekteket) sztratifikált kvázi-random eljárással jelöltük ki. A sztratifikáció alapját Márkus 2007-ben végzett Fertő-tavi nádas felmérése során megállapított, jogszabály szerinti nádas osztályokba történő besorolás képezte. Minden egyes osztályt legalább három transzekt reprezentálta. A hat legtömegesebb nádi énekesmadár faj: nádi tücsökmadár, fülemülesitke, foltos nádiposzáta, cserregő nádiposzáta, nádirigó, nádi sármány esetében lehetett elvégezni reprezentatív becslést. A kékbegy ritka és sporadikus előfordulása miatt állománynagyságának becslését csak tág határok között lehetett megtenni. Az eredmények alapján kitűnik, hogy a Fertő-tó kiemelkedő jelentőséggel bír a Kárpát-medence nádban fészkelő énekesmadár populációi szempontjából, a Kárpát-medencét metapopulációs rendszerként leképezve az egyik legfontosabb forrás populáció szerepét töltheti be a tó. Különösen nagy a helyi fülemülesitke állomány jelentősége. A Fertő-tavi adatok ismeretében kijelenthető, hogy a hazánkban költő párok több, mint 90%-a a Fertő-tavon fészkel. A vizsgálatok további folytatása fontos populáció-dinamikai adatokat biztosíthatna a természetvédelem számára.