Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.15-16. (2008) p.25-34.

A vörösbegy (Erithacus rubecula) vonuló populációinak élőhely-választása és vonulásdinamikája az őszi vonulási időszakban
Gyurácz József, Bánhidi Péter és Gyimóthy Zsuzsanna

Cikk letöltése: [pdf] (390 Kb)

Kivonat:

A Nyugat-Magyarországon található Tömördi Madárvártán 1999-től 2003-ig az őszi vonulási időszak egészét átfogó gyűrűzéseink során összesen 3432 vörösbegyet gyűrűztünk az Actio Hungarica módszeri szerint. A gyűrűzési adatok feldolgozásával a vörösbegy őszi vonulásának dinamikáját, a vonuló populációk szárnyhosszát, testtömegét és zsírraktározását és élőhely-választását elemeztük. A gyűrűzött madarak évi mennyiségéből számolt egyedszám-változási index 2000-től 2003-ig csökkenő tendenciát mutat. A napi fogásokból szerkesztett vonulási diagrammok és a visszafogott madarak tartózkodási ideje alapján évenként négy vonulási periódust (vonulási hullámot) különítettünk el. 2000-ben például a következő időszakokat: I. augusztus 19 - szeptember 17, II. szeptember 18 - október 11, III. október 12 - november 05, IV. november 06 - november 18. Az egyes években lejátszódó vonulás, valamint a fiatal és adult példányok vonulásának dinamikája a napi fogások alapján lényegesen nem különbözik egymástól, a medián dátumok egy kivétellel október első hetére esnek. Tömördön az első vonulási periódusban befogott, a helyi költőpopulációból származó vörösbegyek szárnyhoszszának, testtömegének és vonulási zsírtartalékának átlagos értéke szignifikánsan kisebb, mint a később érkező madaraké. A gyűrűzési és biometriai adatok alapján feltételezzük, hogy szeptember végén és októberben elsősorban Szlovákia és Lengyelország területéről, novemberben pedig elsősorban Finnországból és Oroszország észak-nyugati részéből származó vörösbegyek szakítják meg vonulásukat a vizsgált területen.