Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.15-16. (2008) p.71-72.

A bütykös hattyú (Cygnus olor) hazai kutatásának legújabb eredményei
Albert László és Szinai Péter

Cikk letöltése: [pdf] (295 Kb)

Kivonat:

A bütykös hattyú az 1970-es években fészkelt újra Magyarországon a XIX. század végi eltűnése után, azóta hazánkban folyamatosan terjeszkedik. Először a Dunántúl számára megfelelő vízfelületeit foglalta el, majd a Duna-Tisza közén kezdett terjeszkedni. Az utóbbi években költőpárok jelentek meg a Tiszántúlon is. 2003-ban a fészkelő párok száma 258-285 között volt. Fő költőterületük a Dunántúlon, elsősorban a Balatonon és a Kis- Balatonon helyezkedett el, de a térség kisebb-nagyobb halastavain, horgásztavain, bányatavain, és víztározóin is megjelentek. A Duna-Tisza közén más típusú élőhelyeken, többek között a Ráckevei-Dunaág egyes szakaszain, illetve szikes tavakon, csatornákon és kubikgödrökben is fészkeltek. A Tiszántúlon fészkelő madarak a Tisza-tavon, halastavi környezetben és horgásztavakon, valamint mocsaras területeken költöttek. A 2003-ban bekövetkezett állománycsökkenés feltehetően a 2002/2003-as tél rendkívül hideg időjárásával, valamint a szárazság okozta időszakos élőhelyvesztéssel magyarázható. 2004-ben az országos fészkelőállomány 293-339 pár között volt. A főbb költőhelyek ez évben is a Dunántúlon helyezkedtek el. Az állománynövekedés a megelőző tél nem túl hideg időjárásával és a vizes élőhelyek rehabilitálódásával magyarázható. A Velencei-tó és a Balaton voltak hazánkban a bütykös hattyú kizárólagos vedlőhelyei. 2003-ban és 2004-ben 600 pld. vedlett a Balatonon, míg 2003-ban 50 pld. végezte vedlését a Velencei-tavon. 2004-ben itt alig volt vedlő madár. Az utóbbi évek fészkelőállomány növekedésével párhuzamosan ezen két helyen a vedlő madarak száma nem emelkedett, ez azzal magyarázható, hogy az új fészkelő- és telelőhelyekhez közelebb is kialakultak vedlőhelyek Dél-Magyarország, valamint déli határainkhoz közel, Horvátországban és Vajdaságban. A 2002/2003-as és 2003/2004-es tél folyamán a faj legtöbb példánya a Duna mentén telelt. A 2002/2003-as télen hazánkban a faj telelőállománya meghaladta az 1000 pld.-t, míg a rá következő télen, a melegebb időjárás miatt 1000 pld. alatt maradt.