Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.20(1). (2012) p.50-58.

Local abundance and spatial distribution of some migratory birds during post-breeding period
József Gyurácz, Sándor Kalmár & Réka Baráth

Cikk letöltése: [pdf] (980 Kb)

Kivonat:

Jelen tanulmány öt rövid- és középtávú vonuló, vonulását napközben megszakító énekesmadár faj (vörösbegy Erithacus rubecula, barátposzáta Sylvia atricapilla, csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita, kék cinege Parus caeruleus, széncinege P. major) egyedszáma (éves fogás) és térbeli eloszlása közötti kapcsolatot vizsgálja az őszi vonulási időszakban, nyugat-magyarországi élőhelyen. A diszpergáltsági index értékei alapján a madarak csoportos eloszlást mutattak a legkisebb (SACY) és a legnagyobb (LACY) fogásszámú évben is. A PCA eredményei alapján a barátposzáták, a kék cinegék és a széncinegék csoportosulásának mértéke lényegesen nagyobb volt a nagy fogásszámú években. A vizsgált fajok megjelentek mind a négy élőhelyen (bokros terület, erdő, gyep, mocsár) a vizsgálati területen, de az egyedek csoportosulása élőhelypreferenciát mutatott. Az élőhelyválasztásban megmutatkozó denzitásfüggő eltolódást csak a széncinegék esetében sikerült kimutatnunk: a legkisebb fogásszámú évben az egyedek többsége a füves-bokros élőhelyeken koncentrálódott, míg a legnagyobb fogásszámú évben az erdei élőhelyen csoportosultak a madarak. A barátposzáták a füves-bokros élőhelyen koncentrálódtak, ahol a táplálékul szolgáló földi bodza nagy mennyiségben állt rendelkezésükre.