Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.21(2). (2013) p.23-32.

Nestsite characteristics of the European Bee- eater (Merops apiaster L.) in the Gödöllő Hills
Zoltán Kerényi & Emília Ivók

Cikk letöltése: [pdf] (1128 Kb)

Kivonat:

A Gödöllői-dombságban 2009–2012 között végzett felméréseink szerint az ismert 36–40 költőterület közül viszonylag magas (39–57%) a természetes körülmények között, vagyis domboldalakon fészkelő gyurgyalag állományok aránya. A löszös és homokos domboldalakon a gyurgyalagok nem függőleges kiképzésű mesterséges, ember alkotta falakba, hanem növényzettel borított talajba ássák üregeiket. Ilyen körülmények között költ a dombság gyurgyalag állományának 51,8%-a. A mi munkánk középpontjában ezen fészeküregeknek a vizsgálata állt. Kimutattuk, hogy a domboldalakba vájt üregek 61,9%-a löszben, 28,4%-a homokban és 9,7%-a löszös-homokos kevert helyeken található. A domboldalba fészkelő gyurgyalagok a 11-30° lejtőszög értéktartományon belül keresnek maguknak helyet. A lejtőszög löszös talajon nagyobb (átlag: 24,67°), mint homokon (átlag: 13,97°). A kétféle alapkőzet típusba vájt üregek átlagos hossza szignifikánsan eltér egymástól, a homokba készített járatok hosszabbak. Ugyanakkor a löszbe vájt üregek a talaj felszínétől számítva mélyebben helyezkednek el. A domboldalba üreget vájó gyurgyalagok előnyben részesítik a kisebb növényzeti borítású helyeket a fészke lőhely kiválasztásakor.