Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.22(2). (2014) p.65-125.

Fossil and subfossil bird remains and faunas from the Carpathian Basin
Jenő (Eugen) Kessler

Cikk letöltése: [pdf] (5470 Kb)

Kivonat:

A szerző összefoglalja a Kárpát-medence fosszilis és szubfosszilis madárvilágáról szóló ismereteket, mind koronként, mind lelőhelyenként. A történelmi visszatekintés után ismerteti a mezozoikumi, a harmad- és negyedidőszaki lelőhelyek madárfaunáját egy teljességre törekvő, angol (64), magyar (50), német (46), román (26), horvát (9) és lengyel (1) nyelvű, 196 tételből álló hivatkozáslista alapján. A kréta és harmadidőszaki, a kora- és középső-pleisztocén, a késő-pleisztocén, valamint a késő-glaciális és holocén kori lelőhelyek térképei, valamint (mellékletként) a meghatározott taxonok rendszertani és időrendbeli táblázata egészíti ki a tanulmány szövegét. A Kárpát-medencéből 341 őslénytani és régészeti lelőhelyről ismerünk fosszilis és szubfosszilis madármaradványokat. A taxonok száma eléri a 845-öt. Ebből 189 kihalt taxon (két rend, négy család, kilenc genus – ebből öt ichnotaxon (154 faj, öt ichnotaxonnal és 10 alfaj) először a Kárpát-medencéből került leírásra. Legjelentősebb leletek a mezozoikumiak (Eurolimnornis, Palaeocursornis, Elopteryx), de igen fontos a neogen kori énekesek és a recens európai fajdok, túzokok és varjúfélék fosszilis elődjei jelenlétének kimutatása is a Kárpát-medence pliocénjében és kora-pleisztocénjében.