Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.23(2). (2015) p.20-30.

Morphological classification of conspecific birds from closely situated breeding areas – A case study of the Common Nightingale
Dávid Kováts & Andrea Harnos

Cikk letöltése: [pdf] (944 Kb)

Kivonat:

A tanulmányban négy fülemüle (Luscinia megarhynchos) állomány komplex morfológiai összehasonlítását mutatjuk be, az ökológiai vizsgálatokban csak kevésbé ismert klasszifikációs módszerekkel. Magyarország északkeleti részén, négy populáció (‘Bódva’, ‘Felső-Tisza’, ‘Szatmár-Bereg’ és ‘Bátorliget’) összesen 121 egyedéről vettünk fel biometriai adatokat 2006 és 2013 között. Az állományok morfológiai elkülönítésére a véletlen erdők (RF), döntési fák (CART) és a lineáris diszkriminancia analízis (LDA) módszereket alkalmaztuk. A négy fülemüle állomány a második, harmadik és negyedik kézevezők hosszában (P2, P3, P4), a csőrhosszban (BL) és csőrszélesség (BW) tekintetében mutatott különbséget. Az általunk használt klasszifikációs módszerekkel a szatmár-beregi fülemüle csoport a többi állománytól határozottan elkülöníthető. A morfológiai különállóságot a kompetíciós verseny vagy a fenotípusos plaszticitás magyarázhatja, amelyek gyakori oka az ökológiai, környezeti paraméterek minőségi megváltozása. Esettanulmányunk elsősorban a különböző klasszifikációs módszerek alkalmazhatóságára hívja fel a figyelmet, amellyel az egymáshoz hasonló morfológiájú populációk elkülönítésére, valamint az elkülönítésében szerepet játszó változók meghatározására is lehetőség nyílik. Eredményeink alapján a CART és RF modellek széleskörű használatát javasoljuk a hasonló jellegű ökológiai vizsgálatokban.