Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.23(2). (2015) p.31-38.

Autumn crane migration and climate change in the Carpathian Basin
Zsolt Végvári

Cikk letöltése: [pdf] (933 Kb)

Kivonat:

A darvak éjszakázóhelyeken történő szinkronszámlálása 2006–2014 között történt minden nagyobb magyarországi daruátvonuló-helyen, az 1994 óta a Hortobágyi Nemzeti Parkban heti rendszerességgel folyó állományfelmérések kiterjesztéseként. A számlálások eredményeképpen a Hortobágyon konzisztens módon aszimmetrikus vonulásdinamika mutatkozott, ami több vonulási hullám szuperpozíciójára utal. Ezen a területen közel 60 különböző éjszakázóhelyet használtak a darvak, melyek közül a legnagyobbak halastavakon találhatóak. Ezzel szemben a Körös-Marosban átvonuló madaraknál rendszeressé váló áttelelés mutatkozott, melynek során egyre gyakrabban használtak a darvak száraz élőhelyeket. A Kiskunságban a darvak átlagosan rövidebb ideig tartózkodtak, mint a Körös-Marosban, ahol a legnagyobb csapatokat a Szegedi Fehér-tavon figyelték meg. A Borsodi Mezőségben átvonuló madarakat a rendszertelen állománynagyság-változások miatt nagy valószínűséggel a Hortobágyon mozgó csapatok szatellit-populációinak tekinthetjük. 

Feltételezhetően a klimatikus paraméterek varianciájának növekedése eredményeként a Hortobágyon átvonuló darvak az első tavaszi érkezések dátumát korábbi dátumok irányába tolták, szignifikáns, pozitív kapcsolatot mutatva a helyi, havi átlaghőmérséklettel. Emellett pozitív, szignifikáns kapcsolatot sikerült kimutatni az őszi vonulási csúcsok julián-dátuma és az Észak-Atlanti Oszcilláció téli átlagértéke között, mely a melegedő őszi időjárás által indukált későbbi érkezésekre utal.