Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.23(2). (2015) p.163-188.

Hitchhikers’ guide to analysing bird ringing data Part 1: data cleaning, preparation and exploratory analyses
Andrea Harnos, Péter Fehérvári & Tibor Csörgő

Cikk letöltése: [pdf] (1121 Kb)
Appendix (135 Kb)

Kivonat:

Feltehetően a madárgyűrűzésből származó adatok szolgáltatják a leghosszabb időtávot felölelő és legtöbb adatot tartalmazó gerinces adatbázist a Földön. A gyűrűzés eredeti célja a madarak vonulási útvonalainak feltérképezése volt, azonban más kutatási területeken is felhasználásra kerültek ezen adatok, például állomány monitoringra, demográfiai változók becslésére, illetve a klímaváltozás hatásainak feltárására, hogy csak néhányat említsünk. Annak ellenére, hogy ilyen fontos és széles körben használt adatforrás, meglepő módon nincs egységes útmutató arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az adatokat előkészíteni és megfelelően elemezni. A jelen munka az első része egy olyan sorozatnak, amely részletesen tárgyalja a gyűrűzési adatok kezelését, elemzését az R statisztikai program használatával. Ebben az első részben egy valós példán keresztül bemutatjuk az adattisztítás lépéseit, vagyis hogy a nyers gyűrűzési adatokból hogyan készítsünk elemezhető adattáblázatot. Bemutatjuk továbbá az általunk készített ringR nevű R könyvtárat, amely olyan függvényeket tartalmaz, amelyek segítik speciális, a gyűrűzési adatokat jól jellemző ábrák és leválogatások elkészítését. Bár gyűrűzési példán mutatjuk be az elemzéseket, feltehetően olyanok számára is hasznos lehet ez az útmutató, akiknek a gyűrűzési adatokhoz hasonló struktúrájú, egyedek jelölésén alapuló adatsoraik vannak.