Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.24(1). (2016) p.55-68.

Life history trait differences in isolated populations of the endangered Red-cockaded Woodpecker
Lacey Williamson, Victoria Garcia & Jeffrey R. Walters

Cikk letöltése: [pdf] (799 Kb)

Kivonat:

Az életmenet jellemzők változásai a környezethez való adaptációt mutathatnak. A kooperatívan költő kokárdás harkály (Picoides borealis) élőhely-specialista faj. Az Amerikai Egyesült Államok délkeleti részén, három területen vizsgáltuk, hogy az életmenet bizonyos elemei különböznek-e a vizsgált faj izolált populációi között. Az adatokat 1980–2013-ig gyűjtöttük. Az életmenet következő szegmenseit vizsgáltuk: csoportméret, részleges fészekalj-veszteség, a kirepülő fiatalok száma, a tojásrakás dátuma, fészekalj méret és az élettartam. A felsorolt változók területenként eltéréseket mutattak, sugallva, hogy az egyes populációk adaptálódtak a helyi viszonyokhoz, illetve, hogy az egyes életmenet szegmensek különböző súllyal eshetnek latba az egyes területeken. A két tengerparti területen, Floridában és Észak-Karolinában a csoport mérete, az egyedek élethossza és a részleges fészekalj vesztesége magasabb volt a kontinentális észak-karolinai területhez képest. A fészekalj mérete és a kirepült fiatalok száma ezzel szemben magasabb volt a két északi populáció esetében. Az életmenet jellemzők populációk közötti különbségeinek felderítése lehetővé teszi specifikusabb, effektívebb természetvédelmi kezelések alkalmazását.