Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.24(1). (2016) p.69-80.

Parental care by Black-backed Woodpeckers in burned and unburned habitats of eastern Canada
Junior A. Tremblay, Jacques Ibarzabal, Marie-Christine Saulnier & Scott Wilson

Cikk letöltése: [pdf] (563 Kb)

Kivonat:

Az utódgondozás fontos szülői tevékenység. A harkályoknál a hímek szülői ráfordítása gyakran egyenlő mértékű vagy nagyobb a tojókéhoz képest. Ennek egy fontos eleme az odú tisztántartása. Az észak-amerikai, boreális elterjedésű harkályfaj, a feketehátú hőcsik (Picoides arcticus) esetében mindkét szülő nagy arányban részt vesz az utódgondozásban. A revírek mérete változhat annak függvényében, hogy az adott élőhely optimális vagy szuboptimális-e (pl. leégett vagy le nem égett élőhely). Úgy tűnik, hogy a vizsgált faj jól tolerálja a prédafajok abundanciájának tájléptékű variabilitását. Jó biológiai modellként szolgálhat az utódgondozás adaptibilitásának vizsgálatához, főként az egyes ivarok ráfordítási arányát tekintve. Naponta monitoroztuk a faj ivar- és élőhelyspecifikus utódgondozási viselkedését 9 fészek esetében a fiókanevelés időszakában. Két aspektust vizsgáltunk: 1) a fészeknél töltött időt és 2) a táplálékellátás gyakoriságát. Ezek mellett összehasonlítottuk az ivarok relatív hozzájárulását is az odú tisztántartásához. A kis mintaszám ellenére eredményeink megmutatják, hogy a hímek nagyobb részt vállalnak az odú tisztántartásában, illetve több időt töltenek az odúnál, mint a tojók. Mindkét ivar nagyobb mennyiségű táplálékot hord az odúba, és kevesebb időt tölt a fészeknél a leégett élőhelyen. Az utóbbi eredményből arra következtethetünk, hogy a le nem égett élőhelyen nagyobb mértékű szülői ráfordítás szükséges a feketehátú hőcsikektől a leégett élőhelyhez képest.