Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.25(1). (2017) p.25-38.

Nest-site selection and population trend of Collared Pratincoles (Glareola pratincola) breeding in agricultural habitats of the Nagykunság region (Hungary)
Ádám Kiss, Ákos Monoki & Zsolt Végvári

Cikk letöltése: [pdf] (4099 Kb)

Kivonat:

Az egykor az Alföld szikes pusztáin költő székicsér mára kipusztulással közvetlenül fenyegetett madárfaj lett hazánkban. A tradicionálisnak számító pusztai élőhelyeiről az ezredforduló előtt teljesen eltűnt, és évtizedek óta kizárólag csak mezőgazdasági környezetben költ. Jelenleg három területen fészkel az országban. A 2008 és 2016 közötti időszakban vettünk fel adatokat a legnagyobb méretű nagykunsági populáció védelmének szervezése során. Kutatásunk célja az volt, hogy kapcsolatot keressünk a sekélyvizes élőhelyek és a székicsérek költési szokásai között, valamint megállapítsuk a szántóföldi fészkelések jellemzőit. A kolóniát alkotó párok száma és a közeli vizes élőhely mérete között pozitív korrelációt találtunk. Meghatároztuk a székicsérek által költésre leggyakrabban használt élőhelytípusok arányát, melyekben a kapáskultúrák és az ugaroltatott területek voltak a legjellemzőbbek. A költőtelepek méreteit is rögzítettük, mely során azt állapítottuk meg, hogy a vizsgálati időszakban tapasztalt telepméretek lényegesen kisebbek a tradícionális élőhelyekre jellemzőknél. Meghatároztuk a mintavételi időszakot érintő állományváltozás pozitív irányú trendjét.