Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.26(1). (2018) p.149-170.

Exploratory analyses of migration timing and morphometrics of the Thrush Nightingale (Luscinia luscinia)
Tibor Csörgő, Péter Fehérvári, Zsolt Karcza, Péter Ócsai & Andrea Harnos

Cikk letöltése: [pdf] (935 Kb)

Kivonat:

Madártani tanulmányokban gyakran elemeznek hosszútávú madárgyűrűzési adatsorokat, de az alapvető leíró statisztikák és exploratív elemzések általában nem hozzáférhetőek. E hiányt pótolandó, cikksorozatot indítottunk, melyben egy közép-magyarországi gyűrűző állomáson leggyakrabban előforduló énekesmadár fajok vonulás időzítésének és testméreteinek exploratív elemzéseit közöljük (1984–2017). A sorozat hetedik tagjaként szolgáló jelen cikkben először áttekintjük a nagy fülemüle magyar gyűrűs külföldi és külföldi gyűrűs magyarországi megkerüléseit, majd rátérünk a faj egy magyarországi, 1984 óta standard módszerekkel dolgozó gyűrűzőállomásról származó 1138 gyűrűzött és 547 visszafogott egyedétől (összesen 1557 visszafogási esemény, 76 esetben több éves) származó adatainak elemzésére. Az időzítés és a fogásszám jellemzésére a napi és évi fogás és visszafogás gyakoriságokat használtuk. Ábrázoltuk az évenkénti átlagos érkezési időket és azok változását. Az éven belüli időzítést az első megfogások kumulatív eloszlásával ábrázoljuk feltüntetve a tartózkodási időket is. Közöljük a szárnyhossz, a harmadik evező hossz, a farokhossz és testtömeg leíró statisztikáit. Ábrázoljuk ezen változók éves átlagait, a zsír- és izomkategóriák gyakorisági eloszlását, valamint a testtömegek eloszlását zsírkategóriák szerinti bontásban. Csak az őszi fogásokra közlünk elemzéseket, mivel összesen 27 tavaszi fogás volt a vizsgálati időszakban. A korcsoportokat (fiatal, öreg) megkülönböztetjük. Célunk a vizsgált változók átfogó bemutatása és a bennük található mintázatok feltárása volt az eredmények interpretálása nélkül. Kérésre a cikkhez felhasznált adatsort rendelkezésre bocsátjuk.