Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.27(1). (2019) p.32-43.

Investigating the relationship between the prey composition of Barn Owls (Tyto alba) and the habitat structure of their hunting range in the Marcal Basin (Hungary), based on pellet analysis
Dávid Szép, Ákos Klein & Jenő J. Purger

Cikk letöltése: [pdf] (1214 Kb)

Kivonat:

A Marcal-medence kisemlős faunájáról ezidáig keveset tudtunk, ezért 2017-ben 15 településről 1144 gyöngybagolyköpetet gyűjtöttünk. Szétbontásuk és elemzésük során 3063 zsákmány maradványa került elő, melynek 97,5%-át 21 kisemlős faj egyedei tették ki, míg a fennmaradó 2,5% madár, béka, illetve rovar volt. Az emlőszsákmány 41%-a hörcsögfélékből (Cricetidae), 31%-a egérfélékből (Muridae) és 28%-a cickányfélékből (Soricidae) állt, de előkerültek közönséges vakond (Talpa europaea), fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii), mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) és eurázsiai menyét (Mustela nivalis) maradványok is. A baglyok zsákmányából kimutatott kisemlősöket funkcionális csoportokba soroltuk, az alapján, hogy urbán, nyílt, erdős vagy vizes élőhelyeket preferálnak. Azt vizsgáltuk, hogy részesedésük mutat-e egyezést a felsorolt négy élőhelytípus részesedésével a baglyok feltételezett 2 km sugarú körön belüli vadászterületein, öt mintaterületen. Az urbán élőhelyeket preferáló fajok részesedése két mintában, míg a nyílt, erdei és vizes élőhelyeket preferáló fajok részesedése csak egy-egy mintában mutatott hasonlóságot a megfelelő élőhelytípus részesedésével a feltételezett vadászterületen belül. A zsákmányból kimutatott kisemlősök funkcionális csoportjainak részesedése nem egyezett meg a megfelelő élőhelyeik arányával. Megállapíthatjuk, hogy ezzel a módszerrel a kisemlős zsákmány alapján nem tudtunk következtetni a vadászterület élőhelyeinek mintázatára.