Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.27(1). (2019) p.166-206.

New species on the list of species with intraspecific nest parasitism
László Haraszthy

Cikk letöltése: [pdf] (13930 Kb)

Kivonat:

A fajon belüli fészekparazitizmus – „összetojás” – (intraspecific nest parasitism) csak a legutóbbi időben keltette fel az ornitológusok figyelmét. Yom-Tov 2001-ben közreadott jegyzékében 234 fajt említ, melyeknél ezt a jelenséget észlelték. Azóta további négy fajnál is felfedezték az összetojást. Magyarországról eddig erre a jelenségre vonatkozóan nem közöltek adatokat. Jelen tanulmányban 25 fajról magyarországi és egy faj esetében horvátországi adatokat közlök, melyek közül a pásztorgém (Bubulcus ibis), ugartyúk (Burhinus oedicnemus), gólyatöcs (Himantopus himantopus), székicsér (Glareola pratincola), szerecsensirály (Larus melanocephalus), kis csér (Sternula albifrons), fattyúszerkő (Chlidonias hybrida), szalakóta (Coracias garrulus) és a csóka (Corvus monedula) vonatkozásában a szakirodalomban nem találtam utalást arra, hogy ezeknél az összetojást már észlelték volna.