Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.27(1). (2019) p.221-238.

Preliminary results on bird collision with overhead power lines in Hungary: a case study around Pusztaszer Landscape Protection Area
Csaba Pigniczki, Zsolt Bakró-Nagy, Gábor Bakacsi, Csaba Barkóczi, Tamás Nagy, József Puskás & Róbert Enyedi

Cikk letöltése: [pdf] (1030 Kb)

Kivonat:

A madarak légvezetékkel történő ütközéséről Magyarországon csak minimális mennyiségű adattal rendelkeztünk. A publikált adatokból és saját felméréseinkből összeállítottunk egy fajlistát, hogy mely fajokat érint a légvezetékkel történő ütközés, és hány egyed pusztult el vagy sérült meg a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben és környékén. Az adatok minősége miatt megbízható statisztikai elemzéseket nem tudtunk végezni, és az eredetileg összegyűjtött adatok egy részét a bizonytalanságok miatt nem is használtuk fel ebben a tanulmányban. Végül 63 faj 519 egyedével dolgoztunk, melyek vezetékkel való ütközés következtében elpusztultak vagy megsérültek. A kis-, közép- és nagyfeszültségű vezetékeknél egyaránt tapasztaltunk madárpusztulást. A légvezetékkel történő ütközés leginkább olyan madarakat érintett, melyek vizes élőhelyeket, illetve vizes élőhelyeket és mezőgazdasági területeket egyaránt használtak. Az ütközéses balesetekben leginkább a daru-, lile-, gödény- és lúdalkatú madarak érintettek. Előzetes adataink szerint minél nagyobb a testtömeg és a szárnyfesztávolság aránya (nagy a szárnyterhelést helyettesítő érték), annál inkább hajlamosak a madarak az ütközésre, valószínűleg a rossz manőverezőképességük miatt. Azok a madarak, melyek rendszeresen, naponta mozognak a fészkük/pihenőhelyük, és a táplálkozó-területük között, hajlamosabbak voltak arra, hogy légvezetéknek ütközzenek. Előzetes eredményeink nem támasztották alá azt, hogy a légvezetékeket rendszeresen használó madarakból több pusztul el ütközés miatt, mint azokból, amelyek nem használják ezeket. A darvaknál úgy tűnik, hogy a köd fokozta az ütközéses esetek számát. Az ütközés során középfeszültségű légvezetékeknél a nagyobb méretű madarak egy része megégett. Az ütközött madarak nagy része védett vagy fokozottan védett volt. A légvezetékkel ütközés Magyarországon is komoly probléma. A legveszélyesebb vezetékszakaszok földkábelbe helyezése megszünteti az ütközést. A nagyfeszültségű szakaszokon a láthatóság növelésével mérsékelhető a madarak légvezetékkel történő ütközéseinek száma. Javasoljuk, hogy vizes élőhelyeken és vizes élőhelyek között új elektromos vezeték csak földkábeles megoldással létesülhessen.