Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.28(1). (2020) p.49-64.

Avian assemblage along an urban gradient: diversity, abundance and richness
Ghulam Mustafa Rashid, Abida Butt, Abdul Qadir & Mirza Habib Ali

Cikk letöltése: [pdf] (2698 Kb)

Kivonat:

Három madárközösség, városi (UR), városhoz közeli (PE) és vidéki (RU) diverzitását és a dinamikáját tanulmányoztuk 2013. szeptember és 2015. augusztus között. Összesen 35, egyenként 300 m2 területen számoltuk össze a madarakat és madárfajokat. Minden mintavételi terület további 50 m2-es részekre lett felosztva. A fajgazdagság (F2, 32= 47,18, P<0,001) jelentős változatosságot mutatott a vidéki-városi gradiens mentén. A mintaterületenkénti madársűrűség szignifikáns különbséget mutatott (F2, 32= 105,41, P<0,01) a városiasodás mértéke mentén. A városhoz közeli és vidéki területek madárközössége változatosabb, mint a városi. Öt különböző madár-guildet azonosítottunk. A mindenevők voltak a leggyakoribbak a városban, míg a rovarevők nagy abundanciát mutattak a városhoz közeli területeken. A gyümölcsevők és a ragadozók a vidéki területeken voltak a leggyakoribbak. Szignifikáns összefüggés adódott a madársűrűség és az élőhely szerkezete között a vidéki és a városhoz közeli területek esetében, mind a klaszter analízis, mind a Sorensen hasonlósági koefficiens alapján. A fajgazdagság és diverzitás negatív összefüggést mutatott az épített területek arányával, de pozitívat a növényborítottsággal.