Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.28(1). (2020) p.76-91.

The role of reedbeds in secondary habitats during the migration and breeding of reed warblers
László Bozó

Cikk letöltése: [pdf] (849 Kb)

Kivonat:

A nádasok nélkülözhetetlen élőhelyet jelentenek a különböző Acrocephalus és Locustella fajok számára a költési és vonulási időszakban egyaránt. Vonulásukat és költésüket részletesen tanulmányozták az elmúlt fél évszázadban a Kárpát-medencében, de ezek a kutatások elsősorban természetes élőhelyekre és nagy kiterjedésű nádasokra koncentrálódtak. A fragmentált és kis kiterjedésű, másodlagos élőhelyeken alig foglalkoztak ezen kérdések vizsgálatával. Jelen dolgozatban Délkelet-Magyarországon, egy mezőgazdasági területek által dominált tájban öt, nádasban élő énekesmadár faj tavaszi és őszi vonulási és fészkelési időszakban gyűjtött adatait dolgoztam fel. Az adatgyűjtés 2016–2019 között egy ezüstfás erdőben és egy belvízelvezető csatornában zajlott a madárgyűrűzés módszerével, 2010–2019 között terepi megfigyelésekkel. A jelölés-visszafogás adatok segítségével meghatároztam a fajok vonulási időszakait, és a madarak által a területen eltöltött időt. Az eredmények szerint a másodlagos élőhelyeken található kis kiterjedésű nádasok hasonló szerepet töltenek be a nádi énekesek vonulásában, mint a Kárpát-medence más területein található természetes élőhelyek nádasai. A fajok vonulásának időzítésében, az itt töltött idő hosszában és a felhalmozott zsírraktárakban különbségek vannak. Mivel a térségben ezek a fajok csak kis számban fészkelnek, így a vonulás során elsősorban távolabbi populációk egyedei fordulnak itt elő.