Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.28(1). (2020) p.104-120.

Skull morphometric characters in parrots (Psittaciformes)
Tibor Pecsics, Miklós Laczi, Gergely Nagy, Tamás Kondor & Tibor Csörgő

Cikk letöltése: [pdf] (4220 Kb)

Kivonat:

A papagájalakúak rendje (Psittaciformes) egyedi és jól elkülöníthető madárcsoport, amelybe méretükben és színezetükben rendkívül változatos fajok tartoznak. Néhány kivételtől eltekintve a fajok többsége trópusi, illetve szubtrópusi erdőkben és ligetekben található. Az egyes fajok különböznek méretükben és táplálékpreferenciájuk tekintetében, ennek megfelelő eltéréseket mutatnak koponyájuk csontozatában és izomzatában. Habár a papagájok jól megfigyelhető egyetemes tulajdonságokat mutatnak, jelen vizsgálatunkban a cranialis jegyek és a táplálékpreferencia közötti lehetséges kapcsolatokat kerestük. A geometriai morfometriai vizsgálat során kétdimenziós landmarkok használatával főkomponens-analíziseket végeztünk. A főkomponensek a koponya relatív magasságát, a csőr relatív hosszúságát és görbületét, a könnycsont relatív helyzetét és a szemüreg felső részének ívét, a szájpadcsont viszonylagos helyzetét és nagyságát, valamint az agykoponya és az arckoponya egymáshoz viszonyított nagyságát mutatják. Az egyes táplálkozási csoportok átfednek egymással, azonban a vizsgálatok oldal- és alulnézetben észrevehető különbségeket mutattak.