Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.28(2). (2020) p.37-65.

Variation in the diet and breeding biology of the Common Barn-owl (Tyto alba) in a demographic cycle of Common Vole (Microtus arvalis) between two outbreaks
Adrienn Horváth, László Bank & Győző F. Horváth

Cikk letöltése: [pdf] (1316 Kb)

Kivonat:

Jelen tanulmányban a gyöngybagoly (Tyto alba) szaporodásbiológiai paramétereinek és táplálék-összetételének változását vizsgáltuk a mezei pocok (Microtus arvalis) egy teljes populációciklusában elkülönülő három demográfiai fázis során. A vizsgálat Dél-Magyarországon, a Dunántúl dél-keleti részén, Baranya megyében valósult meg. Az elemzéshez a 2015–2019 közötti időszakból 81 rétegzett random mintavétellel kiválasztott első költés adatait használtuk fel, amely reprezentálta a mezei pocok 2014-ben jellemző kiugró gradációja utáni teljes demográfiai ciklust. Általánosított lineáris modellek (GLM) alkalmazásával teszteltük a zsákmány abundancia, a táplálék-összetétel diverzitása, mint folytonos prediktorok, valamint a mezei pocok demográfiai fázisai és a mezorégiók, mint kategoriális magyarázó változók szaporodási kimenetekre gyakorolt hatását. A kirepült fiókák száma, valamint a kirepülési és szaporodási siker szignifikánsan magasabb volt a mezei pocok növekvő fázisában, mint az összeomlás időszaka alatt. A GLM modellek alapján eredményeink azt mutatták, hogy a gyöngybagoly fészekalj méretét kizárólag a mezei pocok, mint fő zsákmány elérhetősége és fogyasztási aránya befolyásolta, míg más kisemlős zsákmánykategóriák nem voltak hatással a fészekalj méretre. Ezek az eredmények alátámasztották azt a megállapítást, hogy a szaporodásukat kora tavasszal megkezdő pocokfogyasztó ragadozó madarak és baglyok fészekalj mérete előrejelzi a kora tavaszi időszakban jellemző pocok abundanciát. A figyelembe vett egyéb kisemlős zsákmánycsoportok tekintetében csak az egérfélék zsákmánykategóriái (Apodemus spp., Muridae) esetén bizonyítottuk e csoportok alternatív zsákmány szerepét.