Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.28(2). (2020) p.146-157.

Population dynamics and habitat preference of two urbanized Columbidae species and their nest predator in two settlement types
Sámuel Zsolt Varga & Lajos Juhász

Cikk letöltése: [pdf] (1890 Kb)

Kivonat:

Az urbanizáció egy világszerte zajló folyamat, mely során egyes fajok előnyt kovácsoltak a városi ökoszisztéma nyújtotta lehetőségekből. Így lett a balkáni gerle (Streptopelia decaocto) Európa-szerte széleskörűen elterjedt kultúrakövető faj, amelynek állománya összességében stabil, azonban vannak olyan kisebb régiók, ahol állományuk csökkenő tendenciát mutat. Ezzel párhuzamosan az örvös galamb (Columba palumbus) fokozatosan erősödő városi térnyerése is megfigyelhető. Jelen kutatás célja, hogy a városi élőhely nyújtotta adottságok, valamint a két galambfaj állománydinamikája közötti kapcsolatokat feltárja. A populációt befolyásoló tényezők közé bekerült a helyi szinten megerősödő dolmányos varjú (Corvus cornix) populációja is, mint elsődleges fészekpredátor. A kutatás során két különböző településtípus fenti fajokra gyakorolt hatását kívántuk megismerni, ezzel egyidejűleg a ragadozók állományszabályozó erejét is bizonyítani. A két városi élőhelytípus között jelentős különbségek voltak tapasztalhatók a fafajkínálat és a populációsűrűség értékei között egyaránt.