Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(2). (2022) p.1-9.

Testing different isolation distances in woodpecker territory mapping in Central Hungary
Csaba Vadász, Gábor Kocsán & Gábor Ónodi

Cikk letöltése: [pdf] (2354 Kb)

Kivonat:

A harkályok, mint odúkészítő fajok meghatározó szerepet töltenek be az erdei ökoszisztémákban, így ökológiai vizsgálataik természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak. Fontos élőhely preferenciájuk, azon belül territórium használatuk tanulmányozása különböző térképezési módszerekkel. Ezek esetében a territóriumok ráfordítás-függő észlelési valószínűsége, illetve a territórium központok távolságának tekintetében a különböző fajoknál és élőhelyeknél az irodalomban tapasztalhatók bizonytalanságok. Az 1000 hektáros Natura 2000-es, közép-magyarországi Peszéri erdő mozaikjában vizsgáltuk a bejárások számának és a territóriumok izolációs távolságának a territóriumok észlelésére gyakorolt hatását. A vizsgált területen 2020 tavaszán a meglévő ösvények és erdei utak mentén végeztünk territórium térképezést az előforduló harkályfajokon, mint a fekete harkály, a zöld küllő, a nagy, közép, kis fakopáncs és a nyaktekercs. A territóriumok észlelésének egy bejárás során nagyon alacsony a valószínűsége, ám a bejárások számát növelve a territóriumok nem észlelésének valószínűsége lecsökken. Az izolációs távolság csökkentésével több terület regisztrálható, ez azt sugallja, hogy a kutatóknak nagy gondot kell fordítani az adott faj megfelelő izolációs távolságának megválasztására, elkerülve a területek túl- vagy alulbecslését. 

Ennek a cikknek az aktualitása, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a zöld küllőt jelölte ki a 2022-es év madarának, rávilágítva annak élőhely használatára és természetvédelmi jelentőségére.