Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(2). (2022) p.10-32.

The acoustic communication of the Eurasian Green Woodpecker (Picus viridis)
Kyle Turner, Gerard Gorman & Danny Alder

Cikk letöltése: [pdf] (3692 Kb)

Kivonat:

A harkályfélék jól elkülöníthető akusztikus jelzései lehetővé teszik azok viselkedési megfigyelésekkel való összekötéseit. 70 zöld küllő egyedtől származó, összesen 305 hangfelvételen található dobolási és vokális hangokat elemeztünk. 18 hangtípust írtunk le a terepi vizuális megfigyelésekkel párosítva, melyek közül 16-hoz spektrografikus elemzést is közreadunk. Egy kivételével a hangjelzések ismételt elemekből álltak. Az egyes hangtípusok varianciáját az egyedi eltérések, a belső állapot is meghatározták, de lényeges földrajzi hatás nem mutatható ki. A tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a külső felületen keltett halkabb hangok a fészkelő párok egymás közötti kommunikációjában lehetnek fontosak.