Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(2). (2022) p.86-109.

Ecology and “bird-habitat” relationship in the cedar forest of Aurès mountain (Eastern Algeria)
Abdenour Moussouni, Zoubir Boubaker & Amin Chaffai

Cikk letöltése: [pdf] (4398 Kb)

Kivonat:

A cédrus erdők Algéria és Marokkó hegységein előforduló nagyon változatos, őshonos ökoszisztémák. A szerzők az aurès-i cédruserdőben költő madárfajok „madár – élőhely” kapcsolatait vizsgálták. Az adatokat progresszív frekvenciás mintavételi módszerrel gyűjtötték, az elemzéshez három megközelítést használtak: ezek a kölcsönös információ, az ökológiai profilok és a modellezés. Az információelméleti eszközök lehetővé tették a fajok indikátorértékeinek, valamint a legfontosabb erdőállomány-szerkezeti háttérváltozóinak azonosítását. Az élőhely-modellezést magas indikátorértékű fajok esetében végezték. A logisztikus modellek jól illeszkednek az ismert ornitológiai adatokhoz. A magas indikátorértékű fajok előfordulását erdőállomány-szerkezeti változókkal hozták összefüggésbe. Az elvégzett 70 felmérés 32 madárfaj azonosítását tette lehetővé. Az ökológiai elemzés feltárta a magas indikátorértékű fajokat és a legjobb magyarázó értékkel rendelkező háttérváltozókat. A vizsgált faj-élőhely modellek közül a legjobban a rövidkarmú fakusz és a vörösbegy modellje illeszkedett. A kapott eredmények a cédruserdők természetvédelmi kezeléséhez is hozzájárulhatnak.