Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(2). (2022) p.124-133.

Space use of wintering Eurasian Tree Sparrows (Passer montanus) in a semi-urban area: a radiotelemetry-based case study
Attila Fülöp, Dóra Lukács & Zoltán Barta

Cikk letöltése: [pdf] (1882 Kb)

Kivonat:

A fajok ökológiájának egyik legalapvetőbb aspektusa a térhasználat, amely megadja az egyedek mozgásterületét és élőhelyhasználatát különböző tevékenységek (pl. táplálkozás, éjszakázás) közben. Emiatt az egyedek térhasználatának ismerete kulcsfontosságú a fajok és élőhelyek közötti kapcsolatok megértéséhez. Vizsgálatunkban mezei verebek (Passer montanus) mozgásterületét (minimum konvex poligon módszerrel; MCP), valamint éjszakázó hely választását vizsgáltuk rádiótelemetriás módszerrel a telelési időszakban, egy urbánushoz közeli élőhelyen. Az egyedek által használt terület mérete és alakja nagymértékű változatosságot mutatott (95%-os MCP, átlag ± szórás: 6.89 ± 5.73 ha), és az egyedi területhasználatot nagy mértékben befolyásolták a vizsgálati területre kihelyezett madáretetők. A nyomon követett egyedek éjszakázó helyei épületeken helyezkedtek el, és használatuk egyedi szinten konzisztens volt, azaz a teljes vizsgálati időszak alatt az összes egyed túlnyomó részt ugyanazt a saját éjszakázó helyet használta. Eredményeink azt mutatják, hogy az urbánushoz közeli élőhelyek a téli időszakban többféle előnnyel is szolgálhatnak az egyedek számára könnyen hasznosítható erőforrások (pl. élelem, éjszakázó hely) formájában, és hogy az egyedek ezeket az erőforrásokat sikeresen ki is aknázzák, módosítva „természetes” területhasználatukat.