Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(2). (2022) p.151-162.

The population dynamics of the Red-footed Falcon (Falco vespertinus) on the southwestern limit of its breeding range
Jenő J. Purger & Sándor Lukács

Cikk letöltése: [pdf] (1512 Kb)

Kivonat:

A kék vércse palearktikus elterjedési területének délnyugati határa Észak-Szerbiában, Vajdaság tartományban van. A múlt század közepétől többször megbecsülték és felmérték a költőállomány nagyságát. A költő párok száma változó volt, a becslések a populáció csökkenő tendenciájára utaltak, azonban a populáció dinamikája kevésbé volt ismert. Emiatt 2000-től 2009-ig évente census felméréseket végeztünk. A vizsgált időszakban a bizonyítottan költő párok száma 61 és 179 között változott. Megállapítottuk, hogy a költő párok száma 3–4 éves növekedést követően jelentősen (˃ 40%) visszaesett. Az állomány növekedésével, illetve csökkenésével arányosan változott a költőhelyek száma és az elterjedési terület kiterjedése. A populáció nagyságának változásaival a telepekben (87–96%), illetve magányosan (4–13%) költő párok aránya viszont nem változott lényegesen.