Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.31(1). (2023) p.48-61.

Species composition of bird assemblages on waste landfills in Kharkov Region
Yana Yuriivna Dementieieva, Angela Borysivna Chaplygina & Roman Ivanovych Kratenko

Cikk letöltése: [pdf] (4400 Kb)

Kivonat:

Tanulmányunk Ukrajna Harkov régiójában szilárdhulladék-lerakók területén 2019–2022 között megfigyelt madárfajokat mutatja be. A vidék hét legnagyobb hulladéklerakóján 11 rendbe, 27 családba, 56 nemzetségbe tartozó 73 fajt figyeltünk meg. Fauna- és ökológiai elemzésekkel meghatároztuk a hulladéklerakók madárvilágának szerkezetét állapot, fajlagos tömegesség, hulladéklerakó-övezet általi megoszlás és védettségi állapot szerint. Megállapítottuk, hogy a szilárdhulladék-lerakók fontos szerepet töltenek be a különböző ökológiai csoportokba tartozó madarak számára, mivel a fajok 53%-a fészkelőhelyként vagy állandó élőhelyként használja azokat. A megfigyelt madárfajok jelentős részét Ukrajna és a világ különböző szabályozási és jogi dokumentumai védik. Így feltételezhetjük, hogy a hulladéklerakók a veszélyeztetett madarak számára fontos élőhelyek. A fajgazdagság és tömegesség becslésére a Menhinick és Shannon mutatókat használtuk, amelyek nem jeleztek nagy diverzitást. A Pielow indexszel is kiszámítottuk a közösség szerkezetének egyenletességét. A Berger-Parker index egyértelművé tette a domináns fajok jelentőségét, ezáltal tagadva a csoportok egységességét, így állandóságát. A madárfauna általános jellemzőit a Harkiv régió és a Krími Autonóm Köztársaság madár élőhelyeinek minőségi és mennyiségi (Jaccard és Sørenson indexek) összehasonlítása tárta fel. Következtetéseket vontunk le az adott madárfauna kialakulásának és csoportosulási szerkezetének hasonló tényezőire, valamint a különbségeket létrehozó környezeti feltételekre nézve.