Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.31(1). (2023) p.62-71.

Natural remnants are refuges for rare birds in an urban area: a study from Pune city, India
Kiran Choudaj & Chaitali Shaha

Cikk letöltése: [pdf] (1729 Kb)

Kivonat:

A zöldfelületek sok városi területen komoly veszélynek vannak kitéve; a területük csökken, az élőhelyek minősége romlik a gyors urbanizáció és a fellendülő ingatlanpiac miatt. Jelen vizsgálatban összehasonlítottuk a megmaradt természetes területek fajgazdagságát a korábban Pune-i kertekből, városi parkokból és egyetemi kampuszokból megjelent szakirodalmi adatokkal. Felmérésünk két éve alatt 65 fajt rögzítettünk ezeken a maradványterületeken, amelyek közül 15 ritka a városi környezetben. A nyilvántartott fajok közül 17 élőhelyspecialista, 14 csökkenő állományú. A természetes visszamaradt foltok a nagyközönség számára hozzáférhetetlenek; aljnövényzetük dús, és jelentős a lombozatban rekedt lehulló falevelek aránya is. Ez lehet az oka a magasabb fajgazdagságnak és a ritka fajok előfordulásának. Eredményeink azt mutatják, hogy a természetes élőhelymaradványok egyedülálló madárfaj-társulásokkal rendelkeznek; ezek a maradványok értékesek a városi biodiverzitás megőrzése szempontjából. A természetvédelmi tervezés során előnyben kell részesíteni a kis, elszigetelt, természetes növényzetfoltokat.