Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.31(1). (2023) p.88-110.

Relationship between landscape structure and the diet of Common Barn-owl (Tyto alba) at different distances from the Drava River ecological corridor
Győző F. Horváth, Kinga Mánfai & Adrienn Horváth

Cikk letöltése: [pdf] (2038 Kb)

Kivonat:

Jelen tanulmányban a Dráva folyótól különböző távolságokban jellemző tájszerkezet és a gyöngybagoly táplálék-összetétele közötti összefüggést vizsgáltuk köpetelemzés alapján. A felhasznált mintákat 15 faluból gyűjtöttük 2006 és 2008 között. Az elemzéshez a CORINE felszínborítás alapján 5 tájhasználati típust határoztunk meg, illetve 5 tájindexet számítottunk. Mind a Shannon, mind a Simpson diverzitási mutató szignifikánsan különbözött a három távolság összehasonlításában. Pozitív összefüggést mutattunk ki a három távolságkategória és a pirók erdeiegér, valamint a csalitjáró pocok abundanciája között. Emellett a pirók erdeiegér gyakoriságát a kerület/terület arány és a szomszédsági index értékének növekedése is befolyásolta. A trofikus index (TLI) értékére negatív hatással volt az agrárterületek arányának emelkedése, és pozitívan befolyásolta a legelők és gyepek mennyiségének növekedése, amely utóbbi területhasználati módok elősegítik a rovarevők elterjedését. Eredményeink arra utalnak, hogy a táj jellemzői befolyásolják a zsákmány előfordulását és gyakoriságtól függő elérhetőségét a baglyok vadászterületén, ami meghatározza a gyöngybaglyok forráshasznosítását.