Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.31(1). (2023) p.111-125.

Diversity of cranial shape in European Woodpecker species (Picidae)
Tibor Pecsics, Martin Segesdi, Sándor Faragó, Gerard Gorman & Tibor Csörgő

Cikk letöltése: [pdf] (2707 Kb)

Kivonat:

A harkályok családja (Picidae) számos fajt tartalmaz, melyek többek között különböznek méretükben és tollazatuk mintázatában, azonban mindannyian rendelkeznek könnyen felismerhető közös külső jegyekkel. Ezek a madarak olyan szembeötlő tulajdonságokkal bírnak, amelyek lehetővé tették számukra olyan erdei élőhelyek és ökológiai fülkék meghódítását, amelyek más madarak számára elérhetetlenek. Tanulmányunkban az európai fajok cranialis jegyeinek elemzésével az élőhely-preferencia, a kopácsolási képességek és a morfológiai jellemzők közötti lehetséges összefüggéseket kerestük. A vizsgálat során kétdimenziós landmarkok használatával főkomponens analíziseket végeztünk. A főkomponensek a csőr relatív hosszát és szélességét, az orrnyílások relatív nagyságát és helyzetét, az agykoponya relatív nyújtottságát és annak görbületét, az arc- és agykoponya egymáshoz viszonyított méretét, a palatinum relatív nagyságát és helyzetét, valamint a rostrum relatív hosszát és a mandibula vastagságát, robuszticitását magyarázzák. A vizsgálat kimutatta, illetve megerősítette egyes koponyasajátosságok meglétét, amelyek az élőhely preferenciával, a táplálék megszerzésének módjával és a kopácsolási képességekkel szorosan összefüggnek.