Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.31(1). (2023) p.126-132.

Praecarbo strigoniensis, a new genus and species of Cormorants (Phalacrocoracinae) from the Late Oligocene of Hungary
Jenő (Eugen) Kessler & Ida Horváth

Cikk letöltése: [pdf] (1375 Kb)

Kivonat:

A szerzők egy tibiotarsus disztális epifizisének vizsgálata során jutottak arra a következtetésre, hogy a lábszárcsont töredék kora és jellegei a későbbi kárókatona leletektől eltérők. A lelet az ÉNY-magyarországi Máriahalom település határában található tengeri homok üledékéből származik, 26 más állatfaj maradványaival együtt. A lelőhely korát az oligocén Katti emeletének (MP25–30) elejére sorolják. Mivel a Phalacrocoracinae alcsalád legkorábbi ismert fajai É-Amerika, illetve É-Afrika kora-középső oligocénjéből ismertek, a többiek meg már a késő-oligocén végéről és a miocén elejéről, a vizsgált maradvány korban egy köztes helyet foglal el, jellegeiben pedig kevésbé specializálódott. Az új genus és faj Praecarbo sinogradiensis n. gen. et sp. néven van leírva, egy tibiotarsus disztális epifiziséből.