Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.31(1). (2023) p.147-162.

The Common Rock Thrush (Monticola saxatilis) in the Carpathian Basin
László Bozó & Tibor Csörgő

Cikk letöltése: [pdf] (2430 Kb)

Kivonat:

A kövirigó (Monticola saxatilis) hatalmas elterjedési területtel rendelkező faj. Európai állománya a Mediterráneumban a legerősebb, de Közép-Európában is költ. A Kárpát-medencében kis számban ma is fészkel, Magyarországról azonban – ahol sohasem számított gyakori fajnak – kipusztult, mint fészkelő. Jelen tanulmányban összegeztük a faj szakirodalomban publikált Kárpát-medencei előfordulásait. A 19. század végén és a 20. század elején sok megfigyelési adat gyűlt össze a kövirigó tavaszi vonulására vonatkozóan, amelyek segítségével lehetőségünk volt leírni az akkori vonulási fenológiát. A korabeli adatok alapján a faj kis számban költött Magyarország hegyvidéki területein, természetes élőhelyeken és bányákban, szőlőültetvényeken, gyümölcsösökben. Az állomány összeomlása az 1970-es években következett be, de ezt követően egészen a 2010-es évekig költött néhány pár az országban. Szlovákiában és Romániában nagyon kevés publikált adatát találtuk, ami nem ad valós képet egykori elterjedéséről. Állománya azonban Romániában is drasztikusan lecsökkent, Szlovákiából pedig kipusztult a fészkelők közül. Az állománycsökkenés okára az elmúlt évtizedekben több magyarázat is született. Valószínű, hogy a perempopulációnak számító Kárpát-medencei állomány sokkal jobban ki volt téve a negatív változásoknak, mint például a klímaváltozás, a vegyszerezés vagy a telelőterületeken bekövetkezett változások hatásainak. Egy évszázaddal korábban az első tavaszi visszaérkezések mediánja április közepére esett, de olykor már március végén is megfigyelték. Napjainkban Magyarországon ismét többször megfigyelték kóborló egyedeit, ami némi bizakodásra adhat okot a jövőre nézve.