Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.31(2). (2023) p.74-88.

Population trend and breeding productivity of some migrant passerines in Hungary
Csilla Kiss, Zsolt Karcza, Katalin O. Lukács, Dániel Winkler & József Gyurácz

Cikk letöltése: [pdf] (713 Kb)

Kivonat:

Kutatásunk célja, hogy kimutassuk néhány rokon faj demográfiai változását és ennek okait a CES programban 2007–2018 között gyűjtött gyűrűzési adatok alapján. A CES (Constant Effort Sites) program célja a hazai költőállományok hosszútávú monitorozása standard módszerek segítségével. A vizsgálatban résztvevő fajok a Sylvia, Curruca és Phylloscopus nemekbe tartozó Magyarországon költő fajok közül kerültek ki. Az ide tartozó erdei fajok – mint a barátposzáta (Sylvia atricapilla), a kis poszáta (Curruca curruca), a csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) és a fitiszfüzike (Ph. trochilus) – állományai nem változtak kifejezetten. Az elsősorban nyílt élőhelyekhez kötődő fajok közül a Szaharától délre telelő, hosszútávú vonuló karvalyposzáta (Curruca nisoria) és a szintén hosszútávú vonuló, de elsősorban erdei élőhelyeken fészkelő kerti poszáta (Sylvia borin) populációi csökkenő tendenciát mutatnak, ezzel szemben a rövid távú vonulók állományai stabilak vagy enyhén növekednek. A mezei poszáta produktivitása az évek során emelkedik, ezzel némileg ellensúlyozni tudja az egyedszámban bekövetkezett csökkenést. A barátposzáták esetében összefüggéseket találtunk az adult egyedek, a produktivitás és a következő évi adult egyedek száma között, ami sűrűségfüggő szabályozásra utal.