Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Tartalomjegyzékek (cikkek letöltése)

1 Lovászi Péter: A fehér gólya (Ciconia ciconia) helyzete Magyarországon az 1941-1994 közötti országos állományfelmérések eredményeinek tükrében
9 Horváth Róbert és Szép Tibor: A magyarországi vízirigók állománycsökkenése
17 Csörgő Tibor, Karcza Zsolt és Palkó Sándor: Környezeti változások monitorozása énekesmadarakkal
27 Bőhm András és Szinai Péter: Populációváltozási indexek a magyarországi énekesmadár fajok állományaira 1988 és 1995 között
33 Moskát Csaba: Sokváltozós ordinációs módszerek alkalmazása a madarak habitat-szelekciójának vizsgálatában
41 Báldi András: A fajszám-terület összefüggés modelljeinek és elméleteinek áttekintése
49 Jánoska Ferenc: Fészkelő madárközösségek vizsgálata kisalföldi erdősávokban
59 Boros Emil: Partimadár költőhabitatok térbeli makromintázatának vizsgálata két szikes tavon
69 Karcza Zsolt és Csörgő Tibor: A mezei veréb (Passer montanus) vedlésének dinamikája és testtájankénti allometriája
79 Miklay György és Csörgő Tibor: Mi szabályozza a sárgafelyű királykák (Regulus regulus) ivararányát?
87 Kelen Balázs: Az erdei fülesbaglyok (Asio otus) táplálékösszetételének időjárásfüggése
95 Szabó Balázs: Adatok néhány vadlúd és vadréce faj ólom- és kadmiumterheltségéhez: az ivarok és a fajok közötti különbségek vizsgálata
101 Legány András: A halastó - mint mesterséges élőhely - szerepe a vízi madárfajok megőrzésében
113 Füri András és Urbán Sándor: A Tápió-vidék madártani vizsgálata
119 Molnár Gyula: A szalakóta (Coracias garrulus) költésbiológiájának és táplálkozásának vizsgálata a Dél-Alföldön mesterséges telepítése kapcsán
125 Füri András és Csihar László: Természetvédelmi beruházások madártani eredményei a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság működési területén
133 Boldogh Sándor: A fehér gólya (Ciconia ciconia) hatékony védelmét megalapozó vizsgálatok tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
137 Csörgő Tibor és Karcza Zsolt: A kerti poszáta (Sylvia borin) vonulása
145 Szalai Kornál, Csörgő Tibor és Bank László: A kerti geze (Hippolais icterina) őszi vonulása a kárpát-medencében
153 Antli István és németh Csaba: Madárvonulás-dinamikai vizsgálatok vörösbegy (Erithacus rubecula) populációin a Soproni-dombvidék tájegység területén
163 Gyurácz József, Károssy Csaba, Csörgő Tibor, Bank László és Palkó Sándor: A makroszinoptikus időjárási helyzetek hatása a foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) őszi vonulásdinamikájára
169 Kováts László, Csörgő Tibor és Palkó Sándor: A függőcinege (Remiz pendulinus) vonulása és telelése a Kárpát-medencében
177 Varga Lajos és Csörgő Tibor: Változik-e a magyarországi bíbicek (Vanellus vanellus) vonulása?
187 Móra Veronika, Csörgő Tibor és Karcza Zsolt: A feketerigó (Turdus merula) túlélése a parciális vonulás tükrében
199 Sziani Péter: A rétszilasi dankasirályok (Larus ridibundus L.) megkerülései
205 Rékási József, Kiss János Botond, Rózsa Lajos és Reiczigel Jenő: Tolltetvek (Mallophaga) ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a gazda telepes életmódjának hatására
211 Balogh János: Adatok a szirti sas (Aquila chrysaetos) előfordulásához és táplálkozásához a Zempléni-hegységben
215 Firmánszky Gábor: Az uhu (Bubo bubo) előfordulása, fészkelési szokásai és védelme a Zempléni-hegységben
219 Béres József: Hozzájárulás a Felső-Tisza romániai szakasza madárvilágának az ismeretéhez
225 Gergely József: Madárgyűrűzés a Ludasi-tavon (1985-1994)
227 Ludvig Éva: Az aszinkron kelés jelensége és kialakulásának hipotézisei
229 Urbán Sándor: A szalakóta (Coracias garrulus) fészkelésökológiai tényezői
231 Széll Antal és Bakacsi Gábor: A szerecsensirály (Larus melanocephalus Temm. 1918) Fészkelési viszonyai Magyarországon
233 Solti Béla: Az európai kis termetű sólymok alkati felépítésének oszteometrikus összehasonlítása és ennek funkcionális vonatkozásai

Search for publications:
author(s):
title:
abstract:
year: